ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Για την κατάθεση του αιτήματος θα πρέπει να έχετε σε μορφή PDF την βεβαίωση του οπτικού καταστήματος, την απόδειξη του οπτικού καταστήματος και ένα έγγραφο (από το βιβλιάριο ή από το e-banking) με τις πληροφορίες του τραπεζικού λογαριασμού σας (το ΙΒΑΝ και το όνομα σας), το κάθε έγγραφο σε ένα αρχείο. Τα αρχεία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 5,5Mb και τα ονόματα των αρχείων μπορούν να έχουν μόνο χαρακτήρες και αριθμούς, όχι σημεία στίξης. Θα χρειαστείτε και την γνωμάτευση για τα γυαλιά σας για την επαλήθευση του αριθμού της (δεν χρειάζεται αρχείο).

Για την κατάθεση μπαίνετε στην σελίδα του ΕΟΠΥΥ με τους κωδικούς σας. Τα έμμεσα μέλη που έχουν δικό τους φάκελο υγείας μπαίνουν με τους δικούς τους κωδικούς και επιλέγουν ότι το αίτημα αφορά τους ίδιους.

Αν κατά την διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων που ζητούνται υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα σας εμφανίσει μήνυμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Η διαδικασία είναι η παρακάτω:

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

2. Επιλέξτε «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)».

3. Εισάγετε τους Κωδικούς Taxisnet ή τους Προσωπικούς κωδικούς ΕΟΠΥΥ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς, εφόσον έχουν).

4.Συμπληρώστε το ΑΜΚΑ σας

5. Επιλέξτε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ».

6. Επιλέξτε «ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» : «ΟΠΤΙΚΑ».

7. Καταχωρήστε τον Ταχυδρομικό Κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας.

8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΦΟΡΑ» αν πρόκειται για τον ίδιο ή έμμεσο  μέλος.

9. Στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξης) που σας δόθηκε από το κατάστημά μας χωρίς δεκαδικά.

10. Στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ» επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που σας χορήγησε ο οφθαλμίατρός σας και πατήστε το βέλος για να μεταφερθεί από το «Διαθέσιμες» στο «Επιλεγμένες».

11. Ανεβάστε πατώντας «+» «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε). Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και μικρότερα από 5,5Mb.

12. Πατήστε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ».

13. Κρατήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου που σας εμφανίζει.

Για όλα τα έγγραφα που καταθέσατε ηλεκτρονικά πρέπει να διατηρήσετε τα φυσικά αντίτυπα για πέντε έτη.

Leave a Reply