ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Για την κατάθεση του αιτήματος θα πρέπει να έχετε σε μορφή PDF την βεβαίωση και την απόδειξη του οπτικού καταστήματος. Θα χρειαστείτε και την γνωμάτευση για τα γυαλιά σας για την επαλήθευση των στοιχείων (δεν χρειάζεται αρχείο) και τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού σας. Τα αρχεία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 5,5Mb και τα ονόματα των αρχείων μπορούν να έχουν μόνο χαρακτήρες και αριθμούς, όχι σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες.

Στην περίπτωση ανήλικου τέκνου που δεν έχει ΑΦΜ η κατάθεση γίνετε από τους γονείς, σε περίπτωση που το τέκνο έχει ΑΦΜ η κατάθεση μπορεί να γίνει και από το παιδί αλλά στον λογαριασμό τραπέζης που θα δηλωθεί, θα πρέπει να είναι δικαιούχος και το παιδί.

Για την κατάθεση μπαίνετε στην σελίδα του ΕΟΠΥΥ με τους κωδικούς σας. Τα έμμεσα μέλη που έχουν δικό τους φάκελο υγείας μπαίνουν με τους δικούς τους κωδικούς και επιλέγουν ότι το αίτημα αφορά τους ίδιους. (Στην πρώτη είσοδο στην σελίδα του ΕΟΠΥΥ θα γίνει επιβεβαίωση κινητού e-mail και θα σας ζητηθούν και κάποια στοιχεία από την ταυτότητα σας)

Αν κατά την διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων που ζητούνται υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα σας εμφανίσει μήνυμα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Η διαδικασία είναι η παρακάτω:

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

2. Επιλέξτε «ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)».

3. Εισάγετε τους Κωδικούς Taxisnet ή τους Προσωπικούς κωδικούς ΕΟΠΥΥ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς, εφόσον έχουν).

4.Συμπληρώστε το ΑΜΚΑ σας

5. Επιλέξτε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ».

6. Επιλέξτε «ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» : «ΟΠΤΙΚΑ».

7. Καταχωρήστε τον Ταχυδρομικό Κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας.

8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΦΟΡΑ» αν πρόκειται για τον ίδιο ή έμμεσο  μέλος.

9. Συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στις αντίστοιχες θέσεις. Στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξης) που σας δόθηκε από το κατάστημά μας χωρίς δεκαδικά.

10. Στο πεδίο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ» επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που σας χορήγησε ο οφθαλμίατρός σας και πατήστε το βέλος για να μεταφερθεί από το «Διαθέσιμες» στο «Επιλεγμένες».

11. Ανεβάστε πατώντας «+» «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και μικρότερα από 5,5Mb και τα ονόματα των αρχείων μπορούν να έχουν μόνο χαρακτήρες και αριθμούς, όχι σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες.

12. Πατήστε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ».

13. Κρατήστε τον αριθμό πρωτοκόλλου που σας εμφανίζει.

Για όλα τα έγγραφα που καταθέσατε ηλεκτρονικά πρέπει να διατηρήσετε τα φυσικά αντίτυπα για πέντε έτη.

Leave a Reply