Τι είναι η μυωπία η υπερμετροπία και ο αστιγματισμός

Τι είναι η μυωπία η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός Στο φυσιολογικό μάτι (εμμετρωπικό, χωρίς διαθλαστικές ανωμαλίες) οι ακτίνες του φωτός σχηματίζουν το είδωλο της εικόνας που βλέπουμε επάνω στον αμφιβληστροειδή, όπου υπάρχουν οι φωτοδέκτες που λαμβάνουν την πληροφορία, η οποία με το οπτικό νεύρο μεταφέρετε στον εγκέφαλο. Η μυωπία είναι το διαθλαστικό ελάττωμα του ματιού στο οποίο το είδωλο σχηματίζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό μπορεί να οφείλετε είτε σε περίσσια ισχύος του οπτικού συστήματος είτε σε μεγάλο μέγεθος του ματιού.

Το άτομο με μυωπία δεν μπορεί να δει καθαρά μακρυά αλλά, ανάλογα και με το βαθμό μυωπίας, μπορεί να δει καθαρά σε κοντινές αποστάσεις.

Η υπερμετρωπία είναι το διαθλαστικό ελάττωμα του ματιού στο οποίο το είδωλο σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό μπορεί να οφείλετε είτε σε έλλειψη ισχύος του οπτικού συστήματος είτε σε μικρότερο μέγεθος του ματιού.

Το άτομο με υπερμετρωπία με χαλαρωμένη προσαρμογή ( πχ με την χρήση κολληριου ατροπίνης) δεν μπορεί να δει καθαρά ούτε κοντά ούτε μακρυά. Σε φυσιολογικές συνθήκες όμως και ειδικά σε περιπτώσεις χαμηλής υπερμετρωπίας ο φακός του ματιού μπορεί να προσαρμόσει και έτσι να εστιάσει το είδωλο επάνω στον αμφιβληστροειδή. Γι’ αυτό και πολλά άτομα με χαμηλή υπερμετρωπία δεν αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της μέχρι την ηλικία που ο φακός του ματιού τους χάνει πλέον την προσαρμοστική του ικανότητα οπότε και δυσκολεύονται να δουν αρχικά κοντά και στην συνέχεια μακρυά.

Επίσης η συνεχής προσπάθεια του ματιού, ακόμη και για να δει μακρυά, οπότε κανονικά θα έπρεπε να είναι χαλαρό, μπορεί πολλές φορές να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, ιλίγγους και δακρύρροια, κυρίως σε περιπτώσεις παρατεταμένης χρήσης της κοντινής όρασης.

Ο αστιγματισμός είναι η κατάσταση στην οποία το είδωλο που σχηματίζεται είναι διαφορετικό στους άξονες του ματιού με αποτέλεσμα ένα τμήμα του να σχηματίζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή και το άλλο στον κάθετο άξονα να σχηματίζεται πιο μπροστά (μυωπικός αστιγματισμός) ή πιο πίσω (υπερμετρωπικός αστιγματισμός) από τον αμφιβληστροειδή. Συνήθως ο αστιγματισμός οφείλετε στον κερατοειδή χιτώνα και τον κρυσταλλοειδή φακό. Το άτομο με αστιγματισμό αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να διακρίνει λεπτομέρειες και βλέπει είδωλα και σκιές στα αντικείμενα.

Leave a Reply